Chuột hamster xám yếm trắng

Chuột Hamster xám yếm Trắng 2-2.5 tháng tuổi

Hamster đen ( hoặc xám ) yếm trắng Hamster Syria ( bear ) có bộ lông màu đen tuyền ( hoặc xám ) và phần