Giới thiệu chuột hamster đen yếm trắng

Hamster đen ( hoặc xám ) yếm trắng
Hamster Syria ( bear ) có bộ lông màu đen tuyền ( hoặc xám ) và phần lông ở bụng ( có vị trí và hình dạng như chiếc yếm ) có màu trắng


Hamster đen ( hoặc xám ) yếm trắng
Hamster Syria ( bear ) có bộ lông màu đen tuyền ( hoặc xám ) và phần lông ở bụng ( có vị trí và hình dạng như chiếc yếm ) có màu trắng

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *