Chuột hamster đen yếm trắng

Giới thiệu chuột hamster đen yếm trắng

Hamster đen ( hoặc xám ) yếm trắng Hamster Syria ( bear ) có bộ lông màu đen tuyền ( hoặc xám ) và phần